B. Adzije 5, Záhreb, Chorvátsko

Nehnuteľnosť generujúca príjem

Hotel, Hotelový rezort, Motel. Obytná, priemyselná alebo obchodná budova, dom opatrovateľskej služby, reštaurácia, bar, klinika, jachtový prístav, klub, trh, obchod, sklad, zámok.
Pošli to priateľovi